atidrėkinti

atidrėkinti
atidrėkìnti; KlM2660, B caus. 1 atidrėkti 1: Balti debesys žemės neatdrėkins Sch77. | refl. K. \ drėkinti; apdrėkinti; atidrėkinti; įdrėkinti; padrėkinti; perdrėkinti; pridrėkinti; sudrėkinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • atidrėkinti — atidrėki̇̀nti vksm. Lietùs atidrėki̇̀no žẽmę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdrėkinti — apdrėkìnti tr. truputį sudrėkinti: Ėmė lašnot ir apdrėkìno šieną Gs. Rūdžių plakus pamirkyt arba juos su tuom apdrėkinti Kel1881,41. | refl. K. drėkinti; apdrėkinti; atidrėkinti; įdrėkinti; padrėkinti; perdrėkinti; pridrėkinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidrėkinimas — atidrėkìnimas sm. (1) → atidrėkinti: Žemė po atidrėkinimo pažytko nenešė P. drėkinimas; apdrėkinimas; atidrėkinimas; padrėkinimas; sudrėkinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atklojoti — atklõjoti tr. atlaidinti, atidrėkinti paklojus: Atklojoti linus kluone trims dienoms, atgaivinti Bdr. klojoti; atklojoti; išklojoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atleisti — 1. tr., intr. Mž23, SD215, R, MP319 dovanoti įkyrėjusiam, įžeidusiam, nusikaltusiam, nebausti: Atleisk, dėdyt, tą kartą – kitąkart teip nebedarysiu Grž. Ji yra pasakiusi motinai tokių žodžių, kurių greičiausiai nė viena motina negalėtų atleisti I …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlieti — 1 atlieti 1. tr. pilant atskirti dalį nuo viso, atpilti: Neužmiršk pamelžus katei bent lašą atlieti Ds. 2. tr. palaistyti (dalį): Rytoj rytą tris vagutes atliesi ir kitas tris pasodysi Skr. 3. intr. liejant pristabdyti kilimą (verdančio skysčio) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlyti — 1. tr. atmirkyti, atidrėkinti lietui: Lietus atlìjo žemę, gal arti J. Keliai atlyti, purvynas iki klupsčio, o kur klonelė, ten klanai stovėjo kaip ežerai V.Krėv. Atlytuose arimuose sužaliavo želmenys rš. Gerai arti – pūdymą atlìjo, minkštà Užv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvelgti — tr. atidrėkinti, sudrėkinti: Atata, rūgštelė gerklę atvelgė Ktk. Žmonių liežuvėliai vėl atsirišo prie kalėdinio stalo, atvelgti pienu, patepti sviestu ir lašinio gabalėliu rš. velgti; apvelgti; atvelgti; nuvelgti; pavelgti; pervelgti; suvelgti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • padrėkinti — padrėkìnti K; R139 caus. 1 padrėkti: Biškį padulkė, žemę padrėkìno Pc. Rankas padrėkinti šiltam vandeny rš. Lytus ir sniegas iš dangaus puol, o nesugrįžt, net padrėkin žemę BPI93. | refl. tr.: Pasidrėkìnk rankas, tai nelips (duoną minkant) Rdm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perdrėkinti — caus. 1 perdrėkti: Jau perdrėkìno lietus žemę Pc. Visa gamta lietaus perdrėkinta rš. drėkinti; apdrėkinti; atidrėkinti; įdrėkinti; padrėkinti; perdrėkinti; pridrėkinti; sudrėkinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”